Home


TLF 22434470 

Husk!   Lovpligtig Eftersyn og godkendelse hvert år!

Teknika Autolift Service

v Thomas Lynge Sefsiek.   Lift opstilling og service (Basic modeller)

Dvs næsten alle. 


KUN 790kr for Service eftersyn samt Lovpligtig godkendelse i en pris. 


Monteringspriser


2 søjlet Autolift:

Kr. 3500,-

 Kørsel er 3,75 pr km fra min bopæl til kunden og retur. Er der bro eller andre udgifter dvs båd mm. Betaler kunden denne udgift.

 

 Opgaverne kan også laves på time pris. Den er 450 pr time.

 

4 Søjlet Autolift:

lille

Kr. 4800,-

stor

Kr. 6800,-

 

Saxlift:

Lille

Kr. 3200,-

Stor

Kr. 4800,-

 

Dækapparat:

 

lille

Kr. 1500,-

stor

Kr. 2000,-

KRAV TIL INSTALLATION AF LIFT

Montage konditioner. 

Korrekt montering af din nye lift er utrolig vigtig for udnyttelsen af liftens kapacitet.
Det skaber stor tryghed i den daglige drift og minimerer driftsstop og udgifter til vedligeholdelse.
For at få størst muligt udnytte af servicepersonalet og dennes udstyr og for at udnytte arbejdstiden mest effektivt beder vi om at følgende forberedelser er foretaget.

Før montørens ankomst

Kontroller ved levering, at der ikke er transportskader. (Skade skal meddeles fragtmanden ved leveringen). Liften skal opbevares indendørs.
Bemærk: Gravearbejde, støbearbejde samt elinstallations arbejde er ikke omfattet af opstillingen. Ved evt. forlængelse af hydraulik og trykluftslanger tillægges beløbet for ekstra materialer.

Placering

Min. afstand til vægge og andre faste genstande 700 mm fra løftet køretøj. Frihøjde over søjler og hævet platform min. 2000 mm. (se liftens max. Højde + 2000 mm.)

Krav til gulv

Betonen skal være hærdet inden opstilling påbegyndes. (Minimum 14 dage)
Betonkvaliteten min. BN25. Tykkelse min. 200 mm med indstøbt rivenet 6015.
Gulvet skal være uden revner og skærefuger. Niveauforskel ved søjlers placering maks. 5 mm.
Værksteder med gulvvarme står selv for at arrangere med vvs firma hvor liften kan placeres uden at ødelægge gulvvarmen og Teknika påtager sig ingen forpligtelse i forbindelse med ødelagt gulvvarme. Ved andre forhold omkring gulvet såsom skjulte vandrør, kloakering mm. Er det her også købers ansvar alene at sørge for at dette ikke er til stede hvor liften skal monteres.

Ved montørens ankomst

Den leverede lift skal være placeret i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet i original emballage. Gulvet skal være ryddet og der skal være adgang for montagevogn samt mulighed for afprøvning: 220V, 380V samt trykluft.

Installation

Elinstallation skal foretages af aut. Elinstallatør (ikke medregnet i opstillingsprisen). Rekvireres og betales af kunde.
Evt. tilslutning til trykluft foretages af montøren hvis luftudtag forefindes i umiddelbar nærhed.
(Fittings slanger og bolte faktureres særskilt).
Vi bruger normalt ekspansionsbolte til montering i ovennævnte gulv, størrelsen er afhængig af liftmodellen og er op til Ø18 mm. og længde 200 mm. (Der er op til 6 ekspansionsbolte i hver søjle).

Hjælp til opstilling

Til tunge elementer dvs. søjler, platforme, kørebaner etc. skal der være mandskab og truck til rådighed ved opstilling.

NB.

Såfremt ovennævnte punkter ikke er opfyldt kan liften muligvis ikke opstilles, og ekstra kørsel / timeforbrug vil blive debiteret kunden.

Efterspænding af ekspansionsbolte og efterjustering af wirer er ikke omfattet af garantien og vil blive faktureret hvis Teknika.  skal udføre dette.